Zwrot zamówienia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA :

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres email sklepu (nordstore.pl@gmail.com) przed jego upływem. Czas ten liczy się od dnia, w którym Konsument (lub upoważniona przez Konsumenta osoba), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Oświadczenie Konsument może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy kupna podanym poniżej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania oraz uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego jego użytkowania.

Ponadto zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Konsument powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą Sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie gdzie właściwości produktu zostały określone przez Klienta oraz w przypadku zakupu dokonanego przez podmioty gospodarcze.

Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć wszystkie otrzymane z nim akcesoria i/lub katalogi, paragon lub rachunek oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy kupna.

Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w zakładce REGULAMIN (https://www.nordstore.pl/strona/regulamin).


PROSIMY O ODESŁANIE ZAMÓWIENIA NA ADRES :

NORD STORE Marta Malcher
ul. Jerzego Orlicza 4/6
85-407 Bydgoszcz
tel: 574 819 127

Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem".


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA :.......... dnia ...............

......................
......................
......................
imię, nazwisko, adres, e-mail Konsumenta


NORD STORE Marta Malcher
ul. Jerzego Orlicza 4/6
85-407 Bydgoszcz
www.nordstore.pl
e-mail : info@nordstore.pl


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy kupna dotyczącej zakupu .................................................

W skutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą. Wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ....... zł na konto bankowe ............................................................

Ponadto oświadczam, iż zwracany przeze mnie przedmiot jest w stanie niezmienionym.........................
podpis Konsumenta


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów